W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe po 25 maja 2018 roku.

Administratorem danych osobowych jest Związek Przewoźników Osobowych “Opolanie”, adres siedziby: 45-040 Opole, Plac Kopernika 1/69.

Dane, niezbędne do realizacji usługi to dane pozwalające rozpoznać Klienta, ale nie zidentyfikować osobę.

Związek Przewoźników Osobowych “Opolanie” nie weryfikuje prawdziwości danych podawanych przez Klientów, w związku z realizacją usług taksówkarskich, ani rzeczywistych związków danych z osobą, która dane podaje i powierza, niemniej traktuje te dane, przetwarza je i administruje nimi ze starannością i na zasadach zgodnych z wymaganiami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa danych o charakterze rzeczywistych danych osobowych.

Podczas składania zamówienia każdy z Państwa zobowiązany jest podać podstawowe dane do zrealizowania zlecenia, tj. numer telefonu, adres podstawienia taksówki oraz w niektórych sytuacjach imię i nazwisko.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono niezbędne celem należytej realizacji usługi.

Państwa dane przechowujemy jedynie po to, by ułatwić realizację kolejnego zlecenia i gwarantujemy, że nie są one przetwarzane w innym celu.

Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa i jak długo jest to konieczne do realizacji celów uzasadniających ich przetwarzanie, w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, także roszczeń związanych z realizacją umów.

Przysługuje Państwu:

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.